Waarom een organisatieopstelling?

Waarom een organisatieopstelling?

Waarom een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling biedt inzicht.

Vraag je je wel eens af:

  • Waar komen die politieke spelletjes vandaan?
  • Waarom is er zoveel ontevredenheid onder de mensen?
  • Waarom zijn er zoveel mensen ongemotiveerd?
  • Hoe zijn die wandelgangencircuits ontstaan?
  • Wat valt er te doen aan het enorme verloop?
  • Waarom heeft de nieuwe manager geen grip op de afdeling?

Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Vele vergaderingen en hei-sessies worden gewijd aan deze problemen en toch verandert er zelden iets wezenlijks. Wanneer praten en denken over zaken geen oplossing biedt, kan een organisatieopstelling verrassende inzichten en oplossingsrichtingen bieden.

 

admin