Categorie op Uncategorized

Integraal Medisch Centrum Amsterdam

Integraal Medisch Centrum Amsterdam

Het Integraal Medisch Centrum bestaat inmiddels ruim 29 jaar. In de 26 behandelruimten werken inmiddels 40 verschillende therapeuten en artsen. De hoofddisciplines binnen het IMC worden gevormd door Mesologie, Osteopathie en psychotherapie.

Per 01.05.2017 is ons centrum uitgebreid met meer disciplines, zoals een arbodienst en verschillende artsen. De diverse disciplines binnen het IMC werken zeer nauw met elkaar samen. Die samenwerking uit zich in direct intercollegiaal overleg, in vergaderingen waarin patiënten besproken worden en in zeer efficiënte doorverwijzing naar een andere discipline binnen het IMC. Gezondheidszorg als maatwerk In ons pand in Amsterdam, waar het IMC gevestigd is, zijn ook de beroepsopleidingen en secretariaat van mesologie (www.academiemesologie.nl) en osteopathie (www.college-sutherland.nl) gevestigd. Het centrum en de opleidingen vormen samen een onderzoeks- en behandelingskliniek. Naast afgestudeerden werken er ook co-therapeuten in het centrum, die het laatste jaar van hun beroepsopleiding afronden.

De ontwikkelingen staan niet stil. Onze therapeuten vormen teams, die zich bekwamen op speciale terreinen en aandoeningen en daarin samenwerken met expertise van buiten.

•Kinder-IMC: behandeling van kinderen van 0 – 14 jaar (zie spreekuur) •Voeding: het afstemmen en adviseren van voeding op de individuele balans •Zwangerschap: begeleiden van zwangere vrouwen met voeding, houding en klachten •ADHD: behandelen en begeleiden van kinderen met ADHD en hun ouders •Dansers en sporters: verminderen van de blessure-gevoeligheid en voedingsadviezen •Vijfig en fit: behandelen van ouderdomsgebreken en adviezen fit te blijven Gezondheid Misschien wel het grootste goed van de mens: gezondheid, je gezond voelen, lekker in je vel zitten. •Gezondheid is altijd individueel bepaald, er zijn geen objectieve maatstaven. •Gezondheid is je eigen balans, die iedere ziekte overwinnen kan. •Gezondheid is altijd aanwezig, soms (te) veel bezig met dysfunctionele stoornissen. •Gezondheid is geen garantie voor niet / nooit ziek worden. •Gezondheid is een uitdrukking van je gehele wezen.

Waarom een organisatieopstelling?

Waarom een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling biedt inzicht.

Vraag je je wel eens af:

  • Waar komen die politieke spelletjes vandaan?
  • Waarom is er zoveel ontevredenheid onder de mensen?
  • Waarom zijn er zoveel mensen ongemotiveerd?
  • Hoe zijn die wandelgangencircuits ontstaan?
  • Wat valt er te doen aan het enorme verloop?
  • Waarom heeft de nieuwe manager geen grip op de afdeling?

Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Vele vergaderingen en hei-sessies worden gewijd aan deze problemen en toch verandert er zelden iets wezenlijks. Wanneer praten en denken over zaken geen oplossing biedt, kan een organisatieopstelling verrassende inzichten en oplossingsrichtingen bieden.