Psychotherapie

Per uur € 90,- (vrijgesteld van btw)

Training per dagdeel € 500,- (vrijgesteld van btw)

Let op:

Niet alle diensten zijn vrijgesteld van btw en voor deze diensten zijn wij genoodzaakt btw over onze tarieven in rekening te brengen. Dit zijn onder andere:

  1. Groepsbehandelingen; tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking;
  2. Werkzaamheden voor werkgevers die er op gericht zijn gedragsveranderingen te bewerkstelligen bij werknemers ten aanzien van het verbeteren van het functioneren;
  3. Werkzaamheden op het gebied van relatietherapie;
  4. Trainingen, ook als deze gericht zijn op welzijn, persoonlijke ontwikkelingen, preventie;
  5. Voor beroepsgerichte opleidingen geldt een andere regeling, een trainer/ZZP-er, of opleidingsinstituut dient voor vrijstelling op dat gebied erkend te zijn door het CRKBO of CPION.

Vergoeding

Afhankelijk van je zorgverzekering kun je (een deel) van de behandelingen vergoed krijgen. Het is over het algemeen verstandig contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar omtrent de vergoeding, voordat je begint aan een therapie. Veel zorgverzekeraars erkennen de NAP of VIT.

Therapeuten die aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoen, beschikken over het keurmerk ECP (European Certificate of Psychotherapy). Karen te Pas van Kernwerk is lid van de beroepsvereniging VIT en NAP en is ECP-gecertificeerd

Ga direct naar de vergoedingen voor psychotherapie per zorgverzekeraar

Bedrijfskundige begeleiding en advies

Per uur € 130,- exclusief btw

Training per dagdeel € 750,- exclusief btw