Integratieve psychotherapie

Jij hebt recht op de beste behandeling van een erkend gecertificeerd therapeut  en op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.  Daarom is onze behandeling inspirerend, vreugdevol en succesvol. Alleen ‘praten over’ en gedragstraining is vaak niet genoeg voor echte verandering. Daarvoor dalen en werken wij met de diepere gevoelslagen. Wij verkennen en integreren de onderliggende structuur van de persoonlijkheidsdelen.

Iedere cliënt is weer een geheel ander mens. Daarom werken wij niet met standaardprotocollen, maar leveren wij maatwerk en maken daarmee het verschil.

 

Waarom een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling biedt inzicht.

Vraag je je wel eens af:

  • Waar komen die politieke spelletjes vandaan?
  • Waarom is er zoveel ontevredenheid onder de mensen?
  • Waarom zijn er zoveel mensen ongemotiveerd?
  • Hoe zijn die wandelgangencircuits ontstaan?
  • Wat valt er te doen aan het enorme verloop?
  • Waarom heeft de nieuwe manager geen grip op de afdeling?

Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Vele vergaderingen en hei-sessies worden gewijd aan deze problemen en toch verandert er zelden iets wezenlijks. Wanneer praten en denken over zaken geen oplossing biedt, kan een organisatieopstelling verrassende inzichten en oplossingsrichtingen bieden.

 

Leestip: Een kwestie van verschil

Recente ontwikkelingen in de organisatietheorie, de sociale wetenschappen en de filosofie komen hier bij elkaar in een theorie, die een geheel nieuw licht werpt op de praktijk van de organisatieadviseur en de manager. De veelvormigheid van conflict en onderhandeling vraagt om een benadering waarin de meest voor de hand liggende valkuilen en blunders worden voorkomen.

Dit boek is bestemd voor zowel professionele conflicthanteerders als voor degenen die – om welke redenen dan ook – geïnteresseerd zijn in conflict en onderhandeling.

Naast de veelvormigheid in hun eigen werkzaamheden, kennen de auteurs Henk van Dongen, Willem de Laat en Alexander Maas een samenwerkingsverband binnen de Vakgroep Organisatiewetenschappen aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.