Karen te Pas is naast diverse specialisaties opgeleid vanuit het integratieve gedachtengoed aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Als therapeut kiest zij voor nascholing, supervisie en intervisie waarin de laatste ontwikkelingen in de menswetenschappen en integratieve psychotherapie zijn geïntegreerd.

Over het ECP

Karen is in het bezit van het ECP-certificaat (European Certificate of Psychotherapy) van het Europese Associatie voor Psychotherapie, het EAP. Het ECP vormt de professionele paraplu voor psychotherapeutische stromingen en begeleidingsvormen waarvan de effecten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Inmiddels verbindt het ECP als Europees keurmerk al zestien modaliteiten binnen de psychotherapie. Dankzij deze pluriformiteit is er een sterke interdisciplinaire, intercollegiale en internationale uitwisseling van kennis, kunde en ervaring.

Het EAP stelt hoge eisen. Niet alleen dat iemand een (minimaal) vierjarige opleiding heeft afgerond, maar ook voldoende vlieguren, deels onder supervisie van de opleiders. Op de website van het EAP vind je de geregistreerde therapeuten met het ECP-diploma terug (zie).

Overige opleidingen

Daarnaast volgde Karen diverse (jaar) opleidingen zoals Systemisch Werk (familie opstellingen) (Phoenix), Maskermaker (Phoenix), EMDR (bij BIVT), EMDR-I (Nederlandse Academie voor Psychotherapie), Traumawerk (NTINLP), Klassieke Hypnotherapie (Nederlandse Academie voor Psychotherapie) .

Klachten en geschillenzorg

Karen is in verband met de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) aangesloten bij, en onderhevig aan, het klacht- en tuchtrecht van de branchevereniging en koepel SCAG